juho-tougei

KOINOBORI

60cm(23.6inch) KOINOBORI contain 60 pieces